» Home

Registration (Registrácia)

Already registered or looking for payment options? Go to the Seminar Attendance Fee Payment.

Please fill in (at least) mandatory fields. (Prosím vyplňte všetky polia.)
Name and Surname (meno a priezvisko):
E-mail:
Address (adresa):
City, State, Zip (mesto, štát):
Phone (mobil):
MMA and/or Sambo experience (skúsenosti v MMA a/alebo sambo)?
Please comment on your current level/style/academy; any questions (prosím uveďte úroveň pokročilosti/hlavný bojový štýl/klub, prípadne ďalšie otázky).
I want to book a hotel (you will be contacted to your email address for details) (rezervovať aj hotel) Yes(áno)   No(nie)

Thanks for registering, we are looking forward to see you in the gym with Fedor (ďakujem za registráciu a tešíme sa na vašu účasť na tréningu s Fjodorom)!